Visitation, Plads, Pris - Opholdssted, Børn & Unge

Ledige pladser registreres løbende på Tilbudsportalen. Du er altid velkommen til at ringe til souschef Anne-Mette Neve Alsbjerg tlf. 57 63 86 07 eller send en mail til adm@egholt.dk    

 

For at kunne tilbydes en plads på Egholt Opholdssted skal man, med støtte fra medarbejderne, kunne deltage i et dagtilbud. Enten i Egholt Skole,  STU eller et eksternt tilbud. 

 

Visitation

Efter henvendelse om en eventuel ny beboer modtager vi skriftlige sagsakter om klientens aktuelle situation suppleret med speciallæge-erklæringer og/eller psykolog tests, såfremt disse foreligger, udtalelser omkring tidligere indlæggelser samt materiale omkring klientens opvækst.

Såfremt vi vurderer at klienten ville kunne passe ind i beboergruppen aftales der et kontaktbesøg med klienten, forældremyndighedsindehavere, kontaktpersonen og sagsbehandleren. På kontaktbesøget orienteres klienten om vilkårene på Egholt og der spørges ind til klienten, hvorefter der vises rundt på Egholt.

Herefter følger der en tænkeperiode og når begge parter er positivt indstillet aftales der en indflytningsdato eventuelt forudgået af endnu et kontaktbesøg. Sideløbende forhandles med kommunen om kontrakt, indflytning, betaling og eventuelle ekstra foranstaltninger.
 

 

Pris

Taksten pr. d. 1. januar 2021 er kr. 120.541,00,- pr. måned

Såfremt beboeren visiteres til relevant fuldt dagtilbud udenfor Egholt eller til STU, nedsættes det månedlige vederlag til kr. 101.280,00,-.

Beløbet opkræves inden udgangen af forudgående måned.

Taksten reguleres som udgangspunkt 1 gang årligt med den kommunale fremskrivningsprocent og kan i særlige tilfælde reguleres i løbet af et kalenderår, efter godkendelse af Socialtilsyn Øst.

 

Opsigelse

Der er 1 måneds opsigelse jf. kontrakt til udgang af en måned (løbende måned plus 1 måned).