top of page

Vi tror på liv gennem kundskab og vilje. Og vi lever det hver eneste dag.

Egholt er en miljøterapeutisk behandlingsinstitution, der giver børn, unge og voksne chancen for at skabe sig et godt liv. Vi ved, at dem, med de mindste forudsætninger fortjener at blive hjulpet af dem, der kan og vil mest.

Hør vores fortælling her:

Værdier & Etik

Værdierne

Vi går op i at arbejde værdidrevet. For os betyder det, at vi møder de mennesker, vi har i vores omsorg, med et værdibaseret mindset.

Vi har skrevet vores værdier ned. Ikke for at kunne recitere dem til møder, men fordi de giver os et sted at finde rammerne for, hvordan vi møder verden. Det gør man hele tiden, når man arbejder med mennesker.

High Fives

Ligeværdighed og Respekt

Det betyder, at vi ved at tage udgangspunkt i respekt og ligeværdige relationer mellem beboerne og medarbejderne kan få skabt et samarbejde og et fællesskab, der kan give beboerne en platform for lindring og udvikling

Holding Plant

Kompetence, Engagement og Udvikling

Det betyder, at vi forventer en høj kvalitet i behandlingsarbejdet gennem veluddannede, professionelle og engagerede medarbejdere, der gennem dialog og gode relationer kan understøtte en positiv udvikling

Respekt, accept og tolerance

Det betyder, at vi respekterer det enkelte menneske som det er, at vi accepterer hinanden som vi er og giver et stort frirum til personlig udvikling.

Proud Portrait

Troværdighed og loyalitet

Det betyder, at vi som individ ønsker at stå som troværdige med- og modspillere, der er loyale mod den fælles opgave, vi har på Egholt

Soccer Match

Our Quality Guarantee

Ocean

Autenticitet som et personligt udgangspunkt

Det betyder, at det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i os selv, som vi er og fremstår autentiske i relationer og i samarbejdet

Open Book

Åbenhed i samarbejdet

Det betyder, at vi forventer at udefra kommende samarbejdspartnere oplever Egholt som et sted, hvor man mødes med åbenhed

Tillid, ansvar og frihed

Det betyder, at vi har en forventning til hinanden, der baserer sig på tillid og ansvar til den fælles opgave, der dermed også indebærer en stor frihed for den enkelte
 

Hands

Nærvær og ny inspiration

Det betyder, at vi vil arbejde systematisk med uderummet for at sikre nærvær, ro, eftertanke, opladning og ny inspiration ind i vores dagligdag

Country Field
bottom of page