top of page

Uddannelse

Velkommen til vores skole og STU for børn, unge og voksne med særlige behov

Egholt
Skole

Egholt Skole er normeret til 20 elever. Alle børn og unge fra vores børne- og ungehjem er sikret en plads i vores skole. Dernæst er der plads til eksterne elever. 

 

Målgruppen

Egholt skole henvender sig til normaltbegavede børn og unge i alderen 6-18 år med sociale/emotionelle problemstillinger, alvorlige personligheds- og udviklings-forstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, eller som har været i behandling på behandlingshjem eller haft kontinuerlig kontakt med børne-/ungdomspsykiatrien. Børn og unge, der har et udviklingspotentiale samt en fremtoning og adfærd, der kan være vanskelige at rumme, selv i en inkluderende folkeskole, og som kræver en særlig tilrettelagt undervisning med nogle skærmede rammer samt særlige kompetente/ erfarne lærere/miljøterapeuter.

 

Vi arbejder med børn og unge med

 • Udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, seksuelle overgreb

 • Autismespektrumsforstyrrelser – Aspergers syndrom, gennemgribende udviklings-forstyrrelser

 • Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD

 • Sindslidelser og psykoser

 

Vi arbejder ligeledes med børn og unge med en kombination af ovenstående udfordringer. En del af de elever, der indskrives i Egholt Skole, har ikke haft en stabil skolegang i længere tid.

 

Læs mere om målgruppen her.

 

Undervisning og behandling 

Vi arbejder miljøterapeutisk, det vil sige, at vi tager højde for både undervisnings- og behandlingsbehov.

Der aftales individuel undervisnings- og arbejdstilbud ud fra evner og behov. Skolen arbejder udfra et mål om, at eleverne får mulighed for at kunne gennemføre et eller flere fag til Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolen Udvidede Afgangsprøve. 

 

Skoledagen er mandag-torsdag kl. 8.45 - kl. 14.30 og fredag kl. 8.45 - 13.30 

Læs mere her.

Anchor 1

Egholt

STU

Målgruppen

Vores målgruppe er normalt begavede unge i alderen 16-25 år (ved ansøgningen), der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse på grund af deres psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder. De har ofte været i kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.

Vores målgruppe er unge samt unge voksne med diagnoser som:

 • Skizofreni, sindslidelser og psykoser

 • Personlighedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, selvskade og spiseforstyrrelser.

 • Autismespektrumsforstyrrelser – Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD

 • Angstlidelser og social fobi

Læs here om Egholts målgruppe her.

Vores vision

Med uddannelsen ønsker vi bl.a.:

 

 • At give den studerende forudsætninger for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.

 • At udbygge den studerendes kendskab til sit nærmiljø og omverdenen.

 • At hjælpe den studerende til at mestre en hverdag, der kan pege frem mod en uddannelse, arbejde, fritid eller bolig.

 • At indgå i sociale fællesskaber.

 • At afdække kompetencer og give nye muligheder for at udvikling

 

Linjer og værksteder 

På Egholt har vi en række forskellige linjer, og du kan kombinere, så uddannelsen bliver helt rigtig for dig. Vores værksteder er lige nu:

 

 • Landbrug

 • Ridning

 • Rideterapi

 • Haveværksted

 • Køkken

 • På tværs

 • Kreativitetsværksted

 • Styrketræning

 • Musik


Herudover har vi skoleundervisning:

 • Dansk – læsning, skrivning og sprogforståelse.

 • Matematik

 • Engelsk

 • IT

 • Arbejdsmarkedsforhold

 • Specifik undervisning, der relaterer sig til de praktiske værkstedsfag

 • ADL/BO: Samfundsforståelse og politik, og brug af det offentlige system, økonomi, rengøring, madlavning, tøjvask, indkøb og andre relevante færdigheder.

Struktur og praktik

Praktikken i vores interne værksteder foregår i grupper tidsrummet fra kl. 8.15 – 14.00. Intern praktik forløb foregår alt sammen på Egholt, Næstvedvej 78, 4180 Sorø.


Praktik kan også tilrettelægges eksternt – altså uden for Egholt. Eksempelvis kan nævnes; Butik, lager, museum mm.

Vi deler gerne vores detaljerede undervisnings- og værkstedsbeskrivelser. Tag fat i os her.

Var du på udkig efter visitation, priser, og pladser? Kig under Info
bottom of page