top of page

Voksne

Velkommen til vores botilbud og dagtilbud

Botilbud

Vi har 20 pladser til voksne på Egholt: 11 på Næstvedvej, som er delt i Kavalerfløjen (5 pladser) og Røde Hus (6 pladser), og så har vi 3 pladser på Østervej, samt 6 pladser på Vedelsgade. 
Når man bor i vores botilbud har man fælles ansvar for madlavning, indkøb og rengøring sammen med de andre beboere. Vi organiserer de praktiske opgaver med turnuslister, så man ved, hvornår man skal hvad. 

Botilbud
Boenheden Kavalerfløjen.jpg
Miljøterapi & Pædagogik

Ligesom på vores opholdssteder går vi miljøterapeutisk og jeg-støttende til værks i vores botilbud. Vi har stort fokus på, at det enkelte menneske bliver set i de kompetencer, han eller hun har, og på at få skabt meningsfyldte, selvstændige liv. 
Botilbuddene har ingen lukkedage.

Læs mere her.

Målgruppe

Unge og unge voksne (ved indskrivning mellem 16 og 35 år), der forud for indskrivningen har været indlagt én eller flere gange på psykiatriske sengeafsnit eller på anden vis har været i kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.

 

Unge samt unge voksne med diagnoser som:

 • Skizofreni, sindslidelser og psykoser

 • Personlighedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, selvskade og spiseforstyrrelser.

 • Autismespektrumsforstyrrelser – Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD

Læs mere om beboergruppen på Egholt her.

Hængepil i den gamle have.jpg

Vores Botilbud består af 2 afdelinger, fordelt på 3 adresser

 

 

Kavalérfløjen

I Kavalérfløjen på Næstvedvej bor 5 beboere. Beboerne har eget værelse på 16 m2 og der er fælles køkken, 3 badeværelser og opholdsrum. I huset er der desuden et medarbejderkontor. 

Røde Hus

I Røde Hus på Næstvedvej bor 6 beboere. Også her har beboerne eget værelse på 10-15 m2, fælles køkken, 2 badeværelser og opholdsrum. Det ene værelse er indrettet med egen indgang, køkken og bad og kan benyttes som udslusningslejlighed. I huset er der desuden et medarbejderkontor og rum til sovende nattevagt.


Østervej

Boenheden på Østervej blev etableret i 2001. Østervej ligger på 5 km's afstand fra Egholt og er tæt beliggende på indkøbsmulighederne samt stationen. Boenheden består af 3 selvstændige lejligheder, hver med eget køkken og bad. Til huset hører desuden en have og der er indrettet et medarbejderkontor. Der er direkte busforbindelser fra Østervej til Næstvedvej.

 

Vedelsgade

Boenheden på Vedelsgade 4, 4180 Sorø blev etableret i 2017 med 4 pladser. I 2021 satte vi førstesalen i stand og udvidede med 2 pladser, så der nu er 6 pladser. I stueetagen er der 4 værelser og på førstesalen er der 2 værelser.  Begge etager har fælles køkken, badeværelse(r) og opholdsstue. Desuden er der medarbejderkontor og soverum på første salen.

Dagtilbud

I vores dagtilbud giver hverdagen mening for brugerne, som udfordres og lærer nyt på vores mange værksteder. Egholt Dagtilbud arbejder - i lighed med Egholts øvrige afdelinger – ud fra en miljøterapeutisk tilgang. Der lægges vægt på, at den personlige relation mellem værkstedsleder og brugere understøtter muligheden for at opnå menneskelige og faglige fremskridt. Derfor har hver bruger sin egen kontaktperson blandt værkstedslederne.

Dagtilbud

Målgruppe

Hvem henvender dagtilbud sig til?

Unge og unge voksne (ved indskrivning mellem 16 og 35 år), der forud for indskrivningen har været indlagt én eller flere gange på psykiatriske sengeafsnit eller på anden vis har været i kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.

 

Unge samt unge voksne med diagnoser som:

 • Skizofreni, sindslidelser og psykoser

 • Personlighedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, selvskade og spiseforstyrrelser.

 • Autismespektrumsforstyrrelser – Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD

Se mere her.

Værkstederne

Hvad kan du lave i vores dagtilbud?

På værkstederne i Egholts dagtilbud trænes færdigheder og kundskaber med henblik på at opnå så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Der er følgende værksteder:
 

 • Landbrug

 • Ridning

 • Rideterapi

 • Haveværksted

 • Køkken

 • På tværs

 • Kreativitetsværksted

 • Styrketræning

 • Musik


Som bruger af Egholt Dagtilbud er man en del af et arbejdsfællesskab, hvor arbejdsopgaverne er relevante og nødvendige driftsopgaver. På værkstederne udføres meningsfuld beskæftigelse, hvor faglig viden og praktiske færdigheder indlæres. Ved at afprøve forskellige arbejdsopgaver, kan man finde frem til sine personlige ressourcer, evner og udviklingsmuligheder. Der vil være mulighed for at gå mere i dybden med løsning af personlige, sociale eller psykiske udfordringer i forbindelse med arbejdslivet ved at gøre disse til arbejdspunkter, som får særlig fokus i arbejdsprocessen. Der er ligeledes mulighed for at vælge at afprøve udfordringer i selvstændig opgaveløsning ud fra personlige interesser.

Alle værksteder ledes af en faguddannet værkstedsleder. Værkstedlederen supplerer sin faguddannelse med et sideløbende miljøterapeutiske uddannelsesforløb på Egholt Akademi.

Værkstederne samarbejder ved fælles projekter og hjælper hinanden, når der er brug for det.
Fra tid til anden tager alle værksteder på fælles ekskursioner ud af huset.

Struktur

Sådan forløber dagen

Hver bruger tilrettelægger sit individuelle ugeskema i samarbejde med tilknyttede kontaktpersoner. Der tages hensyn til praktiske muligheder, personlige arbejdspunkter, interesser og evner. Ugeskemaet revideres efter behov.

Som bruger af Egholt Dagtilbud deltager man i værkstedsopgaverne på alle hverdage mellem kl. 8.30 og 14.00. Hver dag startes med en morgensamling. Alle fortæller efter tur, hvilke opgaver og aftaler de har denne dag. Der udveksles meddelelser og informationer og alle kan komme til orde. Herefter går dagens program i gang.

Dagen er opdelt i 3 moduler:

 • 08.30-10.00: Modul 1

 • 10.00-10.30: Kaffepause

 • 10.30-12.00: Modul 2

 • 12.00-12.45: Frokost

 • 12.45-14.00: Modul 3

Var du på udkig efter visitation, priser, og pladser? Kig under Info
bottom of page